0265.778.001 www.comunaalbesti.ro albesti@cjmures.ro
 

Comuna Albesti, Jud. Mures

.

IN ATENTIA DETINATORILOR DE AUTORIZATII TAXI, CARE EXPIRA LA SFARSITUL LUNII SEPTEMBRIE 2020INFORMATII PRIVIND PRELUNGIREA  AUTORIZATIILOR TAXI.pdf

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor in vederea depunerii unei cereri de finanatare - In cadrul POCU 2014 - 2020


Publicat in 21.07.2020
ANUNT_SELECTIE_PARTENERI_(1).pdf

Anunt Selectie Parteneri - In cadrul POCU 2014 - 2020


Publicat in 03.07.2020
ANUNT_SELECTIE_PARTENERI_V2.pdf

ANUNT MEDIUCOMUNA ALBESTI titular al investitiei “ Canalizare pluviala, strada Livezi , in comuna Albesti, judetul Mures “,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact , pentru proiectul de investitii” Canalizare pluviala strada Livezi in comuna Albesti, judetul Mures. “propus a fi amplasat in loc. Albesti, str. Livezi, jud. Mures.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet:http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.

Publicat in 27.04.2020


ANUNT MEDIUCOMUNA ALBESTI titular al investitiei “ Modernizare strada Livezi, in comuna Albesti, judetul Mures “,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact , pentru proiectul de investitii” Modernizare strada Livezi in comuna Albesti, judetul Mures. “propus a fi amplasat in loc. Albesti, str. Livezi, jud. Mures.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet:http://apmms.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures.

Publicat in 27.04.2020
ANUNT MEDIU

      COMUNA ALBESTI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Extindere retea de canalizare menajera in satele Boiu si Topa-, propus a fi amplasat in com. Albesti, satele Topa, Boiu si DC 51 Albesti, jud. Mures.
      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, din Tirgu-Mures, strada Podeni, nr. 10 in zilele de luni, intre orele 9,00-15,00 si marti-vineri intre orele 9:00-12:00 si la sediul Primariei comunei Albesti, strada Lunga, nr. 123, jud. Mures, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-12:00.

Publicat in 13.03.2020
A N U N T

    COMUNA ALBESTI , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri locale in comuna Albesti , judetul Mures” , propus a fi amplasat in comuna Albesti, localitatea Albesti-Sapartoc , Boiu-Jac , jud. Mures .
    Informatiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures , din Tirgu-Mures, strada Podeni, nr. 10 in zilele de :luni, intre orele 9°°-15°° si marti-vineri intre orele 9°°-12°° si la sediul  Primariei comunei Albesti, din strada Lunga, nr. 123, jud. Mures, in zilele de luni-vineri intre orele 8°°-14°°.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mures, Tirgu-Mures , strada Podeni, nr. 10 in zilele de : luni, intre orele 9°°-15°° si marti- vineri intre orele 9°°-12°°.PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA CASIERIA PRIMARIEI ALBESTI, SE FACE PANA
IN DATA DE 31 DECEMBRIE 2019, ORA 9:00
PRIMAR, Nicolae Sovrea


Publicat 02.10.2019
Anunt privind Canalizare Pluviala strada Livezi

Anunt privind Modernizare strada Livezi


Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor in vederea depunerii unei cereri de finanatare - In cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)Publicat 20.05.2019
Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor in vederea depunerii unei cereri de finanatare - In cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)


Anunt Selectie Parteneri - In cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)


Publicat 03.05.2019
Anunt Selectie Parteneri - In cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)

Anunt Mediu Extindere retea de canalizare menajera in satele Boiu si Topa


COMUNA ALBESTI, titulara a proiectului - EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BOIU SI TOPA -, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM MURES, fara studiu de evaluare a impactului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul - EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATELE BOIU SI TOPA -, propus a fi realizat in comuna Albesti, satele Boiu si Topa, judetul Mures.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Mures din Targu-Mures, str. Podeni, nr. 10, in zilele de luni intre orele 9:00-15:00 si marti-vineri intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Date generaleAmplasarea: Romania, Regiunea de dezvoltare Centru, jud. Mures, în partea de sud-est a judeăului Mures
Coordonate: 460 14’ 20'' lat. N si 240 51’ 30'' long. E
Suprafata teritoriului administrativ: 8270,39 ha
Populatia totala stabila (rezultate provizorii RPL 2011): 5.123 locuitori
Numar total cladiri (rezultate provizorii RPL 2011): 1.890
Numar total locuinte (rezultate provizorii RPL 2011): 1.946
Numar total gospodării (rezultate provizorii RPL 2011): 1.825
Numar localitati componente: 9

Anii primei mentiuni documentare a localitatilor comunei:
Albesti: 1231
Barlibasoaia: 1956
Boiu: 1301
Jacu: 1466
Sapartoc: 1231
Topa: 1301
Valea Albestiului: 1956
Valea Daii: 1956
Valea Sapartocului: 1956

Caracterul functional al comunei: industrial

Principalele produse locale:
- faianta, vase emailate, textile,
- alimentare (panificatie, branzeturi)
- materiale de constructii (balast)
- cereale, hamei, in, sfecla de zahar, cartofi
- cresterea animalelor (bovine, ovine, apicultura)

Zone naturale protejate în UAT Albesti:
- ROSCI0227 Sighisoara-Tarnava Mare (35% din UAT)
- ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor—Valea Nirajului (4% din UAT)
- ROSPA0099 Podisul Hartibaciului (34% din UAT)

Monumente istorice clasate conform LMI 2010:
- Monumente de arhitectura categoria A: 3 obiective
- Monumente de arhitectura categoria B: 1 obiectiv
- Monumente de for public categoria B: 1 obiectiv

Asezarea geograficaComuna Albesti este asezata în partea sud-estica a judetului Mures, aceasta având limita administrativa comuna cu judetul Harghita si comuna Vânatori în partea de est, cu comuna Apold în sud, cu municipiul Sighisoara în vest, cu comuna Nades în nord-vest si cu comuna Vetca în nord.

Comuna este situata proportional in cadrul celor trei unittai majore de relief, respectiv in Podisul Hârtibaciului (partea sudica), Culoarul Tarnavei Mari (partea centrala) si Dealurile Tarnavei Mici (partea nordica).

Din punct de vedere hidrografic comuna este asezata in zona mediana a bazinului hidrografic al Tarnavei Mari, la confluenta acesteia cu vaile Dracului, Sapartoc, Viilor, Rogoz, iar partea nordica extrema intra in bazinul hidrografic al Tarnavei Mici, prin intermediul vaii Jacu.
Comuna Albesti este traversata pe directia vest-est de drumul european DN 13-E 60 si de magistrala feroviara electrificata CF 300: Bucuresti – Brasov – Sighisoara – Cluj – Oradea – Episcopia Bihorului.

IstoricPrima atestare documentara a satului Albesti dateaza din anul 1231, intr-un Decret dat de regele Ungariei Bela I, intarit de contele Nicolae al Sibiului, prin care se precizeaza existenta satului cu numele de Alba Eclezia, adica Biserica Alba. In 1448 este atestata in sudul localitatii existenta calugarilor franciscani, apoi a calugarilor dominicani, care construiesc o manastire, a caror urme erau vizibile inca in 1807.

Dupa 1710, familia Haller primeste titlul de grofi si isi va ridica un castel care a durat pana in zilele noastre, pe locul lui ridicandu-se Topitoria de In. De-a lungul istoriei. In timpul revolutiei de la 1848 - 1849, romanii din Albesti au suferit represalii din partea armatei maghiare deoarece un detasament de graniceri romani au atacat castelul grofului Haller - locul de intalnire al revolutionarilor unguri din imprejurimi. La Albesti s-a dat una din luptele cele mai crancene la 31 iulie 1849, in care ungurii au lasat pe campul de lupta cca 1300 de oameni, printre care si pe cel al poetului Petofi Sandor, aghiotant al generalului Bem.

In memoria poetului revolutionar Petofi Sandor s-a infiintat un muzeu la inceputul sec.XX si un monument. La 1 mai 1870, o mare inundatie a distrus o parte a satului Boiu, provocand 141 de victime. In centrul comunei este ridicat un monument inchinat eroilor albesteni cazuti in timpul celui de-al II-lea razboi mondial.
www.comunaalbesti.ro /
Contact
albesti@cjmures.ro
0265.778.001
dev by StaHo