0265.778.001 www.comunaalbesti.ro albesti@cjmures.ro
 

Comuna Albesti, Jud. Mures

.

Hotarari Consiliu Local

2018

2018-09-21

Hotararea nr.32- aprobarea contului de executie buget CL trim.II

Hotararea nr.33- desemnarea reprezentanti CL in CA si CEAC Scoala Albesti

Hotararea nr.34- aprobare noi amplasamente pasune UAT Vetca si UAT Apold

Hotararea nr.35- alegerea presedintelui de sedinta CL pe urmatoarele 3 luni

2018-09-12

Suplimentare sedinta CL 13.09.2018-proiect HCL alegere presedinte sedinte CL

2018-09-07

Convocare sedinta ordinara CL 13.09.2018

proiect hcl aprobare teren pasuni(izlazuri) Vetca si Apold

proiect hcl aprobare teren pasuni(izlazuri) Vetca si Apold

proiect hcl aprobarea contului de executie buget a CL trim.II anul 2018

proiect hcl desemnarea reprezentantilor CL in CA Scoala Albesti

2018-08-16

Convocare sedinta ordinara CL 23.08.2018

2018-08-09

Hotararea nr.30- aprobarea Regulamentului privind transport vehicule speciale-servicii funerare

Hotararea nr.31- aprobarea modificarii acordului de parteneriat-centrul multifunctional

2018-07-20

Anexa - Regulamentul -proiect hcl transport funerar

Anexa -proiect hcl modificare acord de parteneriat -centru multifunctional Albesti

Convocare sedinta ordinara CL 26.07.2018

proiect hcl aprobare Regulament transport funerar

proiect hcl modificare/completare acord de parteneriat -centru multifunctional Albesti

2018-07-12

HCL nr.28 aprobarea indicatori tehnico economici proiect scoala Albesti

HCL nr.29 aprobarea indicatori tehnico economici proiect scoala Boiu

2018-07-04

Hotararea nr.25 aprobarea rectificarii bugetului local pe 2018

Hotararea nr.26 aprobarea contului de executie a bugetului CL pe trim.I - 2018

Hotararea nr.27 aprobare documentatie cadastrala alipire imobile scoala Boiu CF

2018-07-02

Cererea SC Tech IT Solutions SRL catre CL pentru aprobarea indicatorilor

Convocare sedinta extraordinara CL 06.07.2018

Expunere de motive indicatori proiecte scoala Albesti si Boiu

proiect hcl aprobarea indicatori tehnico-economici proiect scoala Albesti

proiect hcl aprobarea indicatori tehnico-economici proiect scoala Boiu

Referat de specialitate S.C. Tech IT Solutions SRL

2018-06-22

Convocare sedinta ordinara CL 28.06.2018

proiect HCL aprobare documentatie cadastrala si operatiuni notariale alipire imobile in Boiu

proiect HCL aprobare documentatie cadastrala si operatiuni notariale alipire imobile in Boiu-ANEXA

proiect HCL aprobarea contului de executie buget CL trim.I -2018

proiect HCL aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2018

2018-06-21

Hotararea nr.22 atestare domeniu public comuna Albesti 8626mp din CF1174

Hotararea nr.23 privind modificarea tarifelor S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Hotararea nr.24 privind alegerea presedintelui de sedinta CL iulie-septembrie 2018

2018-06-18

Convocare sedinta de indata CL 19.06.2018

proiect hcl atestare domeniu public comuna Albesti si actualizare date CF

proiect hcl privind alegere presedinte sedinta CL iulie-septembrie 2018

proiect hcl privind modificare tarife servicii salubrizare Schuster Ecosal SRL

2018-05-25

Hotararea nr.20- adoptarea indicatorilor tehnico-economici la proiect Centru multifunctional

Hotararea nr.21-aprobarea acordului parteneriat Metro Ministries-proiect Centru multifunctional

2018-05-18

Convocare sedinta extraordinara CL 21.05.2018

proiect hcl acord de parteneriat -Anexa I-centru multifunctional

proiect hcl adoptarea indicatorilor tehnico-economici proiect centru multifunctional

proiect hcl aprobarea acord de parteneriat- proiect centru multifunctional

2018-05-04

Convocare sedinta ordinara CL 10.05.2018

2018-04-19

Hotararea nr.16 privind demisie consilier local Maior Ionela numire consilier local Boeru Adrian

Hotararea nr.17 aprobare prelungire contract chirie cabinet stomatologic Moga Sorin

Hotararea nr.18 aprobare prelungire contract chirie Oficiul Postal Albesti

Hotararea nr.19 aprobare acord parteneriat UAT Albesti- Metro Ministries proiect centru multifunctio

2018-04-13

Convocare sedinta ordinara CL 19.04.2018

proiect aprobare hcl incetare mandat consilier local numire consilier local

proiect aprobare hcl privind prelungire contract inchiriere spatiu cabinet stomatologic

proiect aprobare hcl privind prelungire contract inchiriere spatiu Oficiul Postal Albesti

suplimentare> proiect hcl aprobare acord parteneriat UAT Albesti-Metro Ministries centru multifun

2018-03-15

Hotararea nr.11 privind aprobarea contului de executie a bugetului CL trim.IV 2017

Hotararea nr.12 privind modificarea tarifelor de salubrizare S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Hotararea nr.13 privind numarul de posturi de asistenti personali pe anul 2018

Hotararea nr.14 privind Planul de actiuni munca in folosul comunitatii pe anul 2018

Hotararea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta a CL perioada aprilie-iunie 2018

2018-03-09

Convocare sedinta ordinara CL 15.03.2018

proiect aprobare hcl alegere presedinte de sedinta

proiect aprobare hcl contului de executie a bugetului CL trim.IV 2017

proiect aprobare hcl privind modificarea tarifelor S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

proiect aprobare hcl privind numarul de posturi de asistenti personali pe anul 2018

proiect aprobare hcl privind Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018

2018-02-15

Hotararea nr.10 pentru aprobarea demolarii constructii scoala veche si toalete camin

Hotararea nr.5 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2018

Hotararea nr.6 pentru aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Albesti

Hotararea nr.7 pentru aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare in anul 2018

Hotararea nr.8 pentru aprobarea mentinerii retelei scolare a Comunei Albesti pe anul 2018-2019

Hotararea nr.9 pentru aprobarea taxei pentru divort administrativ si Regulamentul

2018-02-09

Convocare sedinta ordinara CL 15.02.2018

proiect aprobare hcl buget anul 2018

proiect aprobare hcl demolare scoala veche si toalete- proiect HCL, referate.

proiect aprobare hcl demolare scoala veche si toalete-expertiza tehnica 1

proiect aprobare hcl demolare scoala veche si toalete-expertiza tehnica 2

proiect aprobare hcl mentinere retea scolara Albesti

proiect hcl aprobare masa lemnoasa 2018

proiect hcl aprobare taxa divort 2018 si regulament

proiect hcl inventar 2017

2018-01-18

Hotararea nr. 2

Hotararea nr. 3

Hotararea nr. 4

2018-01-12

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

Convocare sedinta ordinara CL 18.01.2018

2018-01-08

Hotararea nr.1

2017

2017-12-28

Hotararea nr.48

Hotararea nr.49

Hotararea nr.50

Hotararea nr.51

Hotararea nr.52

Hotararea nr.53

Hotararea nr.54

2017-11-28

Hotararea nr. 44

Hotararea nr. 45

Hotararea nr. 46

Hotararea nr.47

2017-10-24

Hotararea nr. 39

Hotararea nr. 40

Hotararea nr. 41

Hotararea nr. 42

Hotararea nr. 43

2017-09-15

Hotararea nr. 35

Hotararea nr. 36

Hotararea nr. 37

Hotararea nr. 38

2017-08-25

Hotararea nr. 32

Hotararea nr. 33

Hotararea nr. 34

2017-07-13

Hotararea nr. 31

2017-07-03

Hotararea nr. 29

Hotararea nr. 30

2017-06-29

Hotararea nr. 25

Hotararea nr. 26

Hotararea nr. 27

Hotararea nr. 28

2017-05-31

Hotararea nr.23

Hotararea nr.24

2017-05-26

Hotararea nr.16

Hotararea nr.17

Hotararea nr.18

Hotararea nr.19

Hotararea nr.20

Hotararea nr.21

Hotararea nr.22

2017-03-30

Hotararea nr.15

2017-03-23

Hotararea nr.11

Hotararea nr.12

Hotararea nr.13

Hotararea nr.14

2017-03-13

Hotararea nr.07

Hotararea nr.08

Hotararea nr.09

Hotararea nr.10

www.comunaalbesti.ro / Hotarari CL
Contact
albesti@cjmures.ro
0265.778.001
dev by StaHo