0265.778.001 www.comunaalbesti.ro albesti@cjmures.ro
 

Comuna Albesti, Jud. Mures

.

Sedinte Cosiliu Local

2019

2019-07-03

Dispozitia Primarului nr.215 -Convocare sedinta ordinara CL 11.07.2019

Proiect HCL - aprobarea anularii unor creante

Proiect HCL - aprobarea organigramei si statutului de functii al aparatului de specialitate Primar

Proiect HCL -incetare Acord exercitare audit incheiat EPLO Comuna Albesti-Comuna Nades

Proiect HCL-mandatarea Primarului comunei Albesti in AGA ADI ECOLECT -Regulament salubrizare Mures

2019-06-28

Dispozitia Primarului nr.205 -Convocare sedinta extraordinara CL 04.07.2019

Ghid de finantare- Programul: instalarea de sisteme fotovoltaice gospodarii izolate neracordate

Proiect HCL aprobarea participarii UAT Albesti la Programul privind instalare sisteme fotovoltaice

2019-06-06

Dispozitia Primarului nr.191 -Convocare sedinta ordinara CL 13.06.2019

Proiect HCL aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubritate in jud.Mures

Proiect hcl aprobarea contului de executie buget trim.I 2019

Proiect HCL desemnare reprezentant UAT Albesti ptr.AGA Asociatia sistem apa potabila Tarnava Mare

Proiect HCL privind alegere presedinte sedinta CL iulie-septembrie 2019

2019-05-27

Dispozitia Primarului nr.151 -Convocare sedinta extraordinara CL 30.05.2019

proiect HCL aprobare participare proiect POCU

2019-05-09

Dispozitia Primarului nr.144 -Convocare sedinta ordinara CL 16.05.2019

Proiect HCL-aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata prev.de art.185 Cod Proc.Fiscala

2019-04-16

Convocare sedinta extraordinara CL 19.04.2019

proiect HCL aprobarea bugetului local pe 2019 cu anexele

2019-04-05

Convocare sedinta ordinara CL 11.04.2019

proiect HCL ANEXA 1 infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 2A infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 2B infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 3A infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 3B infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 4 infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL aprobare taxa speciala emitere Aviz de oportunitate

proiect HCL infiintare si delegare gestiune Serviciu gestionare caini fara stapan

proiect HCL - aprobare mandatare reprezentant modificare Regulament AquaInvest-Aquaserv

proiect HCL - aprobare Regulament cadru inchiriere imobile domeniu public/privat com.Albesti

proiect HCL -ANEXE P1 aprobare Regulament cadru inchiriere imobile domeniu public/privat com.Albesti

proiect HCL -ANEXE P2 aprobare Regulament cadru inchiriere imobile domeniu public/privat com.Albesti

proiect HCL -ANEXELE 1si 2 aprobare mandatare reprezentant modificare Regulament AquaInvest-Aquaserv

proiect HCL constituire echipa mobila de interventie violenta domestica

proiect HCL privind procedura de publicare a listei debitorilor persoane juridice

www.comunaalbesti.ro / Sedinte CL
Contact
albesti@cjmures.ro
0265.778.001
dev by StaHo