0265.778.001 www.comunaalbesti.ro albesti@cjmures.ro
 

Comuna Albesti, Jud. Mures

.
Anunt lansare Proiect Comunități Marginalizate Susținute scăderea numărului de persoane în risc de sărăcie în comuna Albești/județul Mureș - CMS-Albești, ID 140023
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!

2021

Anunt

Anunt_CMS-Albesti_v1

www.comunaalbesti.ro / Proiect POCU
Contact
albesti@cjmures.ro
0265.778.001
dev by StaHo