0265.778.001 www.comunaalbesti.ro albesti@cjmures.ro
 

Comuna Albesti, Jud. Mures

.

Sedinte Cosiliu Local

2021

2021-09-30

ANUNT- ref.PUBLICARE HCL-uri si DISPOZITII in MOL

2019-06-06

Partea I- proiect HCL aprobare Regulament taxa speciala salubrizare judetul Mures

2020

2020-05-19

Dispozitia Primarului nr.105 -Convocare sedinta extraordinara CL 22.05.2020

Proiect HCL actualizare indicatori scoala Albesti

Proiect HCL actualizare indicatori scoala Boiu

Proiect HCL neasumarea raspunderii procedura achizitii contracte scoli

2020-05-06

Dispozitia Primarului nr.101 -Convocare sedinta ordinara CL 14.05.2020

Proiect HCL acceptare donatie teren -drum 674mp

Proiect HCL acceptare donatie teren- drum 4418mp

proiect HCL aprobarea aderarii UAT Taureni la ADI AQUAINVEST

2020-04-02

Dispozitia Primarului nr.92 -Convocare sedinta ordinara CL 09.04.2020

Proiect HCL aprobarea Regulamentului pentru sedintele CL in format electronic

Proiect HCL plan incluziune cetatenii de etnie roma pe 2020

Proiect HCL privind planul de actiuni munca in folosul comunitatii pe 2020

2020-03-10

SUPLIMENTARE ordine de zi sedinta CL 12.03.2020-proiect HCL actualizare proiect canalizare BOIU TOPA

2020-03-04

Dispozitia Primarului nr.72 -Convocare sedinta ordinara CL 12.03.2020

Proiect HCL alegere presedinte sedinte CL aprilie-iunie 2020

Proiect HCL aprobarea incheierii conventiei de cooperare comuna Albesti-IPJ MURES 2020

Proiect HCL aprobarea volumului de masa lemnoasa propus ptr.recoltare in anul 2020

Proiect HCL privind inregistrarea comunei Albesti in Sistemul de Plata online -taxe si impozite

Proiect HCL privind mandatul de a vota in AGA ADI AQUAINVEST modificare tarife Aquaserv SA

Proiect HCL privind organizarea si exec.serviciului de taxi -Regulament

2020-02-12

Dispozitia Primarului nr.45 -Convocare sedinta ordinara CL 19.02.2020

Proiect HCL aprobare casare fond de carte Biblioteca Albesti

Proiect HCL aprobare cont executie buget pe trim.IV an 2019

Proiect HCL aprobare PUZ reconversie functionala STIMET SA

Proiect HCL aprobare rezultat inventariere patrimoniu pe 2019

Proiect HCL aprobarea initierii procedurii de concesionare/inchiriere pajisti pe 2020

Proiect HCL privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

2020-01-14

SUPLIMENTARE ordine de zi sedinta CL 16.01.2020-proiect HCL evaluare profesionala secretar general

2020-01-08

Dispozitia Primarului nr.14 -Convocare sedinta ordinara CL 16.01.2020

Proiect HCL aprobarea structurii scolare pe anul scolar 2020-2021

Proiect HCL scutire plata impozit cladire fundatia Maranatha Romale pe anul 2020

2019

2019-12-10

SUPLIMENTARE ordine de zi sedinta CL 12.12.2019-proiect HCL taxa speciala salubrizare pe anul 2020

2019-12-04

Dispozitia Primarului nr.397 -Convocare sedinta ordinara CL 12.12.2019

Proiect HCL alegere presedinte sedinte Consiliu local

Proiect HCL aprobare Regulament implicarea publicului in elaborare Planuri urbanism

Proiect HCL incheiere act aditional contract delegare gestiune deseuri ADI ECOLECT

Proiect HCL infiintarea, organizarea si Regulament SVSU Albesti

Proiect HCL scutire impozit cladiri 2020 Asociatia dr.animalelor ADA Sighisoara

Proiect HCL scutire impozit cladiri 2020 Asociatia Petofi Sandor

Proiect HCL scutire impozit cladiri 2020 Consistoriul evanghelic

Proiect HCL scutire impozit cladiri 2020 fundatia Pentru familia crestina

2019-11-06

Dispozitia nr.355- Convocare sedinta CL la 14.11.2019

Proiect HCL aprobare cont executie buget pe trim.III -2019

Proiect HCL aprobare ROF

Proiect HCL avizare protocol ADI ECOLECT-OIREP- P2

Proiect HCL avizare protocol ADI ECOLECT-OIREP-P1

Proiect HCL facilitati fiscale anulare accesorii datorii bugetare

Proiect HCL impozitele si taxele locale pe anul 2020

Proiect HCL initiativa cetateneasca Heghi Mihail- capela mortuara

Proiect HCL prelungire scrisoare garantie la proiect canalizare Boiu-Topa

Proiect HCL transformare posturi functii publice

Proiect HCL validare mandat CL Savu Ioan

Proiect HCL validare mandat CL Vlad Daniela-Julieta

2019-10-03

Dispozitia Primarului nr.323 -Convocare sedinta ordinara CL 10.10.2019

Proiect HCL - aderare Comuna Albesti Asociatia ADI ZONA REGHIN

Proiect HCL - ANEXA 1 Act constit.ADI ZONA REGHIN

Proiect HCL - ANEXA 2 Statut.ADI ZONA REGHIN

Proiect HCL - constatare incetare mandat consilier local, vacantare post

2019-09-12

Dispozitia Primarului nr.281 -Convocare sedinta ordinara CL 19.09.2019

Proiect HCL - alegere presedinte sedinta CL oct-dec. 2019

Proiect HCL- emitere acte administrativ fiscale etc. fara semnatura prin centrul de imprimare masiva

Proiect HCL- rectificarea bugetului local pe 2019

Proiect HCL-aprobare organigrama si stat functii aparat Primar

Proiect HCL-modificare Act constitutiv si Statut ADI AQUA INVEST Mures

2019-08-02

ANEXA-proiect conferire titlu Cetatean de onoare

Dispozitia Primarului nr.237 -Convocare sedinta ordinara CL 08.08.2019

Proiect HCL- aprobare cont executie buget venituri si cheltuieli trim.II -2019

Proiect HCL- conferire titlu Cetatean de onoare

Proiect HCL- demisie consilier local

Proiect HCL- dezmembrare imobil teren CF54117 Albesti

Proiect HCL- incheiere protocol colaborare Oficiul National Registrul Comertului

Proiect HCL- incheiere protocol colaborare servicii audit ADI Zona Reghin

Proiect HCL- utilizare domeniul public lucrari GAZ

2019-07-03

Dispozitia Primarului nr.215 -Convocare sedinta ordinara CL 11.07.2019

Proiect HCL - aprobarea anularii unor creante

Proiect HCL - aprobarea organigramei si statutului de functii al aparatului de specialitate Primar

Proiect HCL -incetare Acord exercitare audit incheiat EPLO Comuna Albesti-Comuna Nades

Proiect HCL-mandatarea Primarului comunei Albesti in AGA ADI ECOLECT -Regulament salubrizare Mures

2019-06-28

Dispozitia Primarului nr.205 -Convocare sedinta extraordinara CL 04.07.2019

Ghid de finantare- Programul: instalarea de sisteme fotovoltaice gospodarii izolate neracordate

Proiect HCL aprobarea participarii UAT Albesti la Programul privind instalare sisteme fotovoltaice

2019-06-06

Dispozitia Primarului nr.191 -Convocare sedinta ordinara CL 13.06.2019

Proiect HCL aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubritate in jud.Mures

Proiect hcl aprobarea contului de executie buget trim.I 2019

Proiect HCL desemnare reprezentant UAT Albesti ptr.AGA Asociatia sistem apa potabila Tarnava Mare

Proiect HCL privind alegere presedinte sedinta CL iulie-septembrie 2019

2019-05-27

Dispozitia Primarului nr.151 -Convocare sedinta extraordinara CL 30.05.2019

proiect HCL aprobare participare proiect POCU

2019-05-09

Dispozitia Primarului nr.144 -Convocare sedinta ordinara CL 16.05.2019

Proiect HCL-aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata prev.de art.185 Cod Proc.Fiscala

2019-04-16

Convocare sedinta extraordinara CL 19.04.2019

proiect HCL aprobarea bugetului local pe 2019 cu anexele

2019-04-05

Convocare sedinta ordinara CL 11.04.2019

proiect HCL ANEXA 1 infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 2A infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 2B infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 3A infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 3B infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL ANEXA 4 infiintare si delegare Serviciu gestionare a cainilor fara stapan

proiect HCL aprobare taxa speciala emitere Aviz de oportunitate

proiect HCL infiintare si delegare gestiune Serviciu gestionare caini fara stapan

proiect HCL - aprobare mandatare reprezentant modificare Regulament AquaInvest-Aquaserv

proiect HCL - aprobare Regulament cadru inchiriere imobile domeniu public/privat com.Albesti

proiect HCL -ANEXE P1 aprobare Regulament cadru inchiriere imobile domeniu public/privat com.Albesti

proiect HCL -ANEXE P2 aprobare Regulament cadru inchiriere imobile domeniu public/privat com.Albesti

proiect HCL -ANEXELE 1si 2 aprobare mandatare reprezentant modificare Regulament AquaInvest-Aquaserv

proiect HCL constituire echipa mobila de interventie violenta domestica

proiect HCL privind procedura de publicare a listei debitorilor persoane juridice

www.comunaalbesti.ro / Sedinte CL
Contact
albesti@cjmures.ro
0265.778.001
dev by StaHo